PADEL REGLER

Spillet

De grundlæggende regler er forklaret kort i det følgende, med det sigte at give en kort introduktion til spillet. De officielle regler fra det internationale forbund kan læses her.
Padel spilles altid som double. Spillet sættes i gang med en underhåndsserv.

Parene skiftes til at serve for hvert parti. Når bolden først har ramt jorden én gang, må den gerne ramme glasvæggene, der omgiver banen – også på egen banehalvdel. Ligeledes må bolden, efter første kontakt med jorden, også ramme hegnet på modstanderens banehalvdel, men ikke på egen banehalvdel.

Bolden skal tilbage på modstanderens banehalvdel, inden den rammer jorden på egen banehalvdel anden gang.

Padelbane

Banen

Padelbanen er 10×20 meter med et net, der deler banen på midten.

Bagvæggene og et stykke af sidevæggene er dækket af glasvægge og resten af sidevæggene og toppen af bagvæggene er dækket af metalgitter.

Point

Der gives point til et hold, hvis:

  • Bolden rammer jorden på modstandernes banehalvdel mere end én gang.
  • Hvis en af modstanderne rammer bolden med battet mere end én gang.
  • Hvis bolden berører en modspiller i alm. spil.
  • Hvis bolden rammer hegnet på egen banehalvdel.
  • Man får point efter samme system som i tennis ”15, 30, 40, parti”. 6 partier giver et sæt og der spilles altid bedst af 3 sæt.

Serv

For hvert parti skifter det servende hold.

Der serves underhåndsserv. Bolden skal have været i kontakt med underlaget før spilleren slår til den. Bolden må ikke være over hoftehøjde i det øjeblik der slås til den.
Både spiller og bold må ikke berøre, og skal være bag servelinjen, indtil bolden er ramt.

Spilleren skal have mindst en fod i jorden når bolden rammes. Første serv serves fra højre til venstre, hvorefter der skiftes side for hver point. Man har ret til to serv hver gang der serves.
Bolden skal ramme i modstanderens servefelt eller på linjerne til det